Specialkunnandet

  • arvsrättsliga ärenden
  • familjerättsliga ärenden
  • affärsjuridik
  • bostadsköp
  • straffrättsliga ärenden

Vår byrå sköter om alla slags juridiska ärenden. Ni kan tryggt och med förtroende vända er till oss gällande alla slags juridiska ärenden och vi sköter om alla slags juridiska ärenden med stor sakkunskap, då vi redan över 20 år har skött om alla slags juridiska ärenden.

Vi har skött om vissa juridiska ärenden speciellt mycket, såsom arvskiften, även som av tingsrätten förordnade boutredningsman och skiftesman, avvittringar, stridigheter gällande bostadsköp t.ex problem gällande mögelproblem, tvister gällande vårnad av barn, avtalsärenden för företag, arbetsrättsärenden för företag, indrivningsärenden för företag, samt olika brottsärenden.

Kontakt!

Via e-post
Via SMS
hCaptcha